Kunduppdrag

Vi får saker att hända

Klöver

Kvarnstenens kunduppdrag innebär att vi arbetar nära våra kunder och sköter bland annat bokföring, bokslut, deklaration samt ger ekonomisk rådgivning inom olika branscher.
Vår roll förutsätter att vi har lång erfarenhet av konsultarbete med det ansvar det innebär att vara en rådgivande part.

Det är spännande att knyta nya kundkontakter
och få vara med att utveckla företag.

Våra kunder ska uppleva oss som en analytisk partner med stor social förmåga och affärsmässighet. Vår drivkraft gör att vi får saker att hända i smått som stort. Vår arbetsinsats ska upplevas som en lönsam investering hos våra kunder.