Våra tjänster

Eva och Eva hjälper till med redovisningen!

När du har fullt upp med att producera, träffa kunder eller är på affärsresa fokuserar vi på att sköta ditt företags bokföring. Lämna över det administrativa arbetet till oss. Du får kompletta månadsrapporter och tryggheten att alltid kunna rådfråga en expert. Möjligheterna är många och vi är flexibla. Vi levererar efter dina önskemål och är tillgängliga för rådgivning i skattefrågor och vid deklarationer. Eftersom vi arbetar med små och medelstora företag har vi stor erfarenhet av att ta ett helhetsgrepp över företagets och ägarens ekonomi. Du når oss lätt och får personlig service.

Löpande bokföring

Välj själv vad ni vill göra allt själva eller bara en del. Vi tar hand om resten!

Bokslut och årsredovisning

Vi har även möjlighet att göra bokslut och årsredovisning. Vid revisionsarbetet har vi olika samarbetspartners.  Vi erbjuder även kvartals– eller delårsbokslut med fullständiga periodiseringar om kunden vill ha noggrannare kontroll över resultatet. Har man mycket inventarier där avskrivningar bara brukar göras i årsbokslutet kan det vara svårt att veta hur man egentligen ligger till.

Inkomstdeklarationer

Oftast gör vi inkomstdeklarationerna för bolag som vi sköter löpande bokföring åt. Vi kan även göra detta åt andra bolag och även privata deklarationer enligt önskemål. Kom ihåg att kontakta oss så tidigt som möjligt för deklarationsuppdrag.

 
Vi erbjuder följande tjänster:
 Bokföring
Kund- /leverantörsreskontrahantering
Fakturering
Lönehantering
Avstämningar
Bokslut
Bolagsdeklarationer
Myndighetskontakter
Revisorskontakter
Klöver